Europese concurrentiewet & algemene EU wet

De advocaten die actief zijn in deze afdeling van ons kantoor hebben een ruime ervaring in het adviseren van cliënten over alle aspecten van het mededingingsrecht in diverse sectoren, waaronder kartels, fusiecontrole, misbruik van machtsposities, joint ventures en distributieovereenkomsten. Zij vertegenwoordigen cliënten voor de Europese en de nationale mededingingsautoriteiten en voor de rechter.

Ze hebben ook een bijzondere expertise in de vertegenwoordiging van de Europese werknemers en burgers staat in de procedures tegen de lidstaten en de Europese instellingen.